thái ất tử vi kỷ dậu 48 tuổi Âm nữ

Tra Thái Ất tử vi 2016 tuổi Kỷ Dậu 48 Tuổi – Âm Nữ

Tra Thái Ất tử vi 2016 tuổi Kỷ Dậu 48 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 17-2-1962 đến 05-2-1970) Vật Phẩm May Mắn: Mặt Thạch Anh Ưu Linh Xanh Tướng tinh : Con Thỏ Con dòng: Huỳnh Đế, quan lộc MẠNG: Đại trạch Thổ (Nhà đất lớn) SAO: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Tam Kheo: Xây xát tay chân nhẹ VẬN NIÊN: Thử quy Điền