tử vi tuổi Ất mão năm bính thân

Tra Thái Ất tử vi 2016 tuổi Ất Mão 42 Tuổi – Âm Nữ

Tra Thái Ất tử vi 2016 tuổi Ất Mão 42 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 11-2-1975 đến 31-1-1976) Vật Phẩm May Mắn: Vòng Tay Mắt Mèo Hạt Xéo TƯỚNG TINH: Con Dơi, Con dòng: Hắc Đế, phú quý MẠNG: Đại khê Thủy (Nước khe lớn) SAO: La Hầu. (Thị phi, đau ốm) HẠN: Diêm Vương. (Phòng bệnh về máu huyết) VẬN NIÊN: Mã ngộ Đao (Ngựa trúng

Tra Thái Ất tử vi 2016 tuổi Ất Mão 42 Tuổi – Âm Nam

Tra Thái Ất tử vi 2016 tuổi Ất Mão 42 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 11-2-1975 đến 31-1-1976) Vật Phẩm May Mắn: Phật Văn Thù Bồ Tát TƯỚNG TINH: Con Dơi, Con dòng: Hắc Đế. Phú Quý MẠNG: Đại khê Thủy (Nước khe lớn) SAO: Vân Hớn: rối rắm,ốm đau HẠN: Thiên La,tinh thần bất an VẬN NIÊN: Mã ngộ Đao (Ngựa trúng thương), xấu THIÊN CAN: