tử vi sự nghiệp kỷ sửu 2016 nữ mạng

Tra Thái Ất tử vi 2016 tuổi Kỷ Sửu 68 Tuổi – Âm Nữ

Tra Thái Ất tử vi 2016 tuổi Kỷ Sửu 68 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ: 29-1-1949 đến 16-2-1950) Vật Phẩm May Mắn: Long Quy Hoàng Long Tướng tinh: Chim Cú, con dòng: Xích Đế, phú quý Mạng: Thích lịch hỏa (Lửa sấm sét) Sao: Thổ Tú: Rối rắm, thị phi Hạn: Diêm Vương, bệnh đường máu huyết Vận Niên: Hổ dõng Thiên (Cọp ra oai), tốt Thiên