tử vi tài chánh quý mão 2016 nữ mạng

Tra Thái Ất tử vi 2016 tuổi Quý Mão 54 Tuổi – Âm Nữ

Tra Thái Ất tử vi 2016 tuổi Quý Mão 54 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 25-1-1963 đến 12-2-1964) Vật Phẩm May Mắn: Chuông Gió 6 Ống TƯỚNG TINH: Con Hươu, Con dòng: Bạch Đế, phú quý MẠNG: Kim bạch Kim ( Vàng trắng) SAO: Thủy Diệu. ( Có chuyện buồn phiền) HẠN: Toán Tận