Tra Thái Ất tử vi 2016 tuổi Bính Thân 61 Tuổi – Dương Nữ

Tra Thái Ất tử vi 2016 tuổi Bính Thân 61 Tuổi – Dương Nữ
(Sanh từ 12-02-1956 đến 30-01-1957)

b6a17b9bb7ang 01.jpg Tra Thái Ất tử vi 2016 tuổi Bính Thân 61 Tuổi – Dương Nữ

Vật Phẩm May Mắn: Mặt Thạch Anh Tóc Vàng

Tướng tinh : Con quạ Con dòng : Xích Đế, cô quạnh
MẠNG : Thái Dương : May mắn, danh lợi tốt
HẠN : Địa Võng : Nhiều rối rắm, lo âu
VẬN NIÊN : Dương hồi Ngạn (Dê về suối), tốt
THIÊN CAN : Bính gặp Bính (Đồng hành, tốt)
ĐỊA CHI : Thân gặp Thân, (Đồng hành, tốt)
XUẤT HÀNH : Ngày Mồng Một Tết từ 3 đến 5 giờ sáng (