Tra Thái Ất tử vi 2016 tuổi Bính Tý 21 Tuổi – Dương Nam

Tra Thái Ất tử vi 2016 tuổi Bính Tý 21 Tuổi – Dương Nam
(Sanh từ 19-2-1996 đến 02-2-1997)

919e9035eameo 02.jpg Tra Thái Ất tử vi 2016 tuổi Bính Tý 21 Tuổi – Dương Nam

Vật Phẩm May Mắn Bính Tý 21 tuổi Dương Nam: Mặt 12 Con Giáp

TƯỚNG TINH: Con Rắn – Con dòng: Hắc đế, Cô quạnh
MẠNG: Giang Hạ Thủy (Nước mù Sương)
SAO: Thủy Diệu: Có chuyện buồn, đi xa tốt
HẠN: Ngũ Mộ: Hao tài, mất của
VẬN NIÊN: Thố lộng Nguyệt (Thỏ giỡn Trăng), tốt
THIÊN CAN: Bính gặp Bính (đồng hành, tốt)
ĐỊA CHI: Thân gặp