Tra Thái Ất tử vi 2016 tuổi Mậu Tý 69 Tuổi – Dương Nữ

Tra Thái Ất tử vi 2016 tuổi Mậu Tý 69 Tuổi – Dương Nữ
(Sanh từ 10-2-1948 đến 28-1-1949)

a6819654f1ar 1 1.jpg Tra Thái Ất tử vi 2016 tuổi Mậu Tý 69 Tuổi – Dương Nữ

Vật Phẩm May Mắn: Mặt 12 Con Giáp Myanmar

Tướng tinh: Chó Sói Con Dòng: Huỳnh Đế, Phú quý
Mạng: Thích lịch Hỏa (Lửa sấm sét)
Sao: La hầu: Thị Phi, đau ốm
Hạn : Địa Võng : Nhiều lo âu, toan tính
Vận Niên : thố lộng Nguyệt (Thỏ giỡn Trăng), tốt
Thiên Can: Bính gặp Mậu